รับปรึกษาและบริการเกี่ยวกับเอกสารต่างด้าว ต่างๆภายใต้   

..ระบบ MOU ครบวงจร ค่าบริการถูก..  

           โดยมีทีมงานจัดทำเอกสารต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฏหมาย จุดประสงค์เพื่อให้การใช้แรงงานต่างด้าวเป็นไป
ตามกฏหมายของกระทรวงแรงงานอีกทั้งช่วยป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฏหมายและยังเป็นการช่วยนายจ้าง
ที่ไม่มีเวลาในการเดินเอกสารต่างๆของลูกจ้างเราสามารถเป็นตัวแทนในการเดินเรื่องให้อย่างถูกต้องได้                                                                                   
             เราคือตัวแทนนายจ้างที่ดำเนินเรื่องของเอกสารต่างด้าวแบบครบวงจร โดยการมอบอำนาจให้เราเป็นผู้แทนในการเดินเอกสาร
ต่างด้าวให้นายจ้างเช่น ต่อวีซ่า รายงานตัว 90 วัน ทำใบอนุญาติทำงาน เปลี่ยนนายจ้างฯลฯ ให้เราดำเนินการแทนท่านได้เหมือนคนในครอบครัว      
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

        ผลงานของเรา      

 
 

      ผลงานของเรา     

 
 

 รับปรึกษาและบริการเกี่ยวกับเอกสารต่างด้าวภายใต้ระบบ MOU.

พม่า (Myanmar)

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว พม่า

ลาว (Loas)

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ลาว

กัมพูชา (Cambodia)

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว กัมพูชา

วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวพม่า ลาว กัมพูชา

พม่า (Myanmar)

วิถีชีวิตของชาวพม่า ลาว กัมพูชา ของแต่ละชนชาติที่แตกต่างกันไป ซึ่งก็ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละชนชาติและรวมถึงอุปนิสัยใจคอของผู้คนเหล่านั้นด้วย

ลาว (Loas)

วิถีชีวิตของชาวพม่า ลาว กัมพูชา ของแต่ละชนชาติที่แตกต่างกันไป ซึ่งก็ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละชนชาติและรวมถึงอุปนิสัยใจคอของผู้คนเหล่านั้นด้วย

กัมพูชา (Cambodia)

วิถีชีวิตของชาวพม่า ลาว กัมพูชา ของแต่ละชนชาติที่แตกต่างกันไป ซึ่งก็ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละชนชาติและรวมถึงอุปนิสัยใจคอของผู้คนเหล่านั้นด้วย

ความรู้ที่น่ารู้เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

 คุยกับเว็บมาสเตอร์

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.1979workpass.com 
เรายินดีรับปรึกษาและบริการเกี่ยวกับเอกสารต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา

แบบครบวงจร ภายใต้ระบบ MOU.

รวดเร็ว ทันใจ เป็นกันเอง เราพร้อมเป็นตัวแทนของท่านในการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

ได้อย่าง รวดเร็ว และถูกต้องแน่นอน

 สนใจปรึกษาและรับบริการกับเรา 

  1. กดคลิกติดต่อเรา  
  2. แจ้งรายละเอียดที่จะให้ดำเนินการ 
  3. ยืยยันการให้ดำเนินงาน
             ...สนใจคลิกติดต่อ...

 แจ้งชำระเงิน

ลูกค้าสามาถรชำระเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการยืนยันจากทางร้าน กรุณาชำระเงินภายใน  2  วันหลังการสั่งซื้อ

  1. แจ้งชำระเงินผ่านหน้าเว็บที่เมนูแจ้งชำระเงิน 
  2. อีเมล์มาที ar.worker77@gmail.com 
  3. Line ID : @kul9791l
Engine by